2018 - Mooska

Haanjamaa suitsusauna nädala kava 9.-12. august 2018

Neljapäev, 9. august

Kell 10 VANEMAD SAUNAKOMBED ÕPITUBAMOOSKA TALUS. Neljapäeviti peetakse suitsusaunas kombeid ja ravitsetakse. Räägime vanematest saunakommetest ja esivanematega suhtlemisest suitsusaunas, käime saunas ja peame seal kombeid.Töötoa kohtade arv on piiratud, osalemiseks palun pane ennast kirja. Osalemistasu 25€.

Reede, 10. august

Kell 10 SUITSUSAUNA KERISE PARANDAMISE JA REKONSTRUEERIMISE ÕPITUBA Kikkasepa talus Haava külas. Töötoas kõpitseme vana kerist, korjame kerisekivid ja lappame kivid kerisele. Põnevat toimetamist on naistele ja lastele. Töötoa kohtade arv on piiratud, osalemiseks palun pane ennast kirja. Osalemistasu 15€ täiskasvanu.

Kell 19 ILOÕDAK Suurel Munamäel kell 19:00. Kontsert „Aitäh, Valter Ojakäär“

Liina Saar, Helin-Mari Arder ja Ivi Rausi laulavad Valter Ojakääru laule. Pilet 10€.

Laupäev, 11. august – suitsusaunapäev

Kell 10 suitsusaunajutud ja tutvumine saunaperedega Mooska talus. Koos saunaperega läheme saunadesse, teeme talgutöid, õpime kütma suitsusauna ja naudime suitsusaunamõnusid.

Osalemiseks palun pane ennast kirja. Osalemistasu 10€ täiskasvanu.Saunalistele saadame täiendava informatsiooni saunapere ja sauna asukoha kohta.

Pühapäev, 12. august

Kell 11 HAANJMAA SUITSUSAUNU TUTVUSTAV RINGSÕITalgusega Suure Munamäe alumisest parklast. Ringsõitu veavad eest ja jagavad selgitusi Silver ja Krista Näkk. Ringsõit kestab paar tundi, tasu 5€ täiskasvanu, palume osalejatel ennast kirja panna.


Lisainfo ja kirja panek: eda.veeroja [at] gmail.com

Eda Veeroja  Tel: +372 5032341

Vett, tuld ja saunaleili ei tohi kellelegi keelata!

Päiv poisikõnõ käü umma korgõt kaari!

mooska vihategu

Päiv poisikõnõ käü umma korgõt kaari!

Suvinõ lämmi ja kuiv om Võromaal olnu joba mai algusõst pääle a kalendri perrä nakkas suvi nelläpäävä, 21. juunil kell 10:07.
Päiv poisikõnõ om uma kõgõ korgõmbah kaarih 20. juunist kolm üüpäivä 22. juunini 2018. Timahava om käänüaig kasuja kuuga.

Suvõ algust pühitsemi keväjä lõpu sannaga 20. juunil, õdag inne käänupäivä. Suvitsõ käänüao sanna kutsumi uma esä, esäesä ja esäesäesä, et tennädä keväjä iist, esäde tarkusõ, julgusõ ni õnnõ iist. Suvitsõ käänüao sanna kütetäs säitsme erimädse puuga, silmä mõsu vesi tuuas säitsmest lättest ja viht tetäs väeskest kõost. Sannah higistadas vällä keväjäne väiv, iho ja hing saava rõõmsas ja kerges. Pühi! Suvi!

2018 Eda Mooska vihateguKäänüpääväl (21. juuni) heräne võrksalt, innemb päivä. Tuu tähendäs kell 4 hummogu 😊. Võta linnupetet, kae päävä kasomist, tennä loodust ja luujat, mõsõ silmä kastõga. Kõnõla ummi huunidõ, puudõ, kasvõ ja pudulojustega, tennä ja õnnista. Vii kõokõsõ tarõ nukka ja kaitõs panõ siiä-sinnä punast villast langa vai pihlaoss. Päävapääle käü pääväperi tsõõr ümbe ummi maiõ, tennä põldu, nurmõ, mõtsa, maad ja vett. Hoia sannah saadu pühä ja rõõm hengeh. Kõik päävä korgõmbal aol korjatu kasvu ja köüdetü viha omma tervüses, väega! Timahava omma kõo ja tammõ lehe täüs kasunu, linnah lõhmusõ joba häitsese. Vihateo aig om käeh.
Pääväl korja kasvõ, kiigu, tsuklõ, juu lättevett, kallista puid ja ummi kalleid!
Õdagu tii tsillukõnõ tuli kõgõ parembidest puiest orgo, varju.
Kae tuld, mis pääväle toes om. Korja tulõst lämmind ja valgust aasta tõõsõ poolõ pümmes ja külmäs aos. Kõnni ümbre tulõ ja palota vana viha.
Maka kats lühkut üüd väläh, korgõ valgõ taiva all!

Ja sis om viil paar päivä innemb ku Jaanipäävä ja jaanitulõ möll ja trall pääle nakkas!

Viljakat suvvõ!

Mooska talu perenaine Eda

 

 

 

Vihale !

mooska vihateguVihtlemine soodustab higistamist, sest viht ajab laiali keha ümber paikneva külmema isoleeriva õhukihi ja toob leiliruumi kuuma õhu keha pinnale; võrdub kerge massaažiga, avab nahapoorid, eemaldab surnud naharakke ja mustust; ergutab vereringet ja mõjub lõõgastavalt kogu organismile; paranevad uni, meeleolu ja mõttetegevus; väljuvad toksilisi aineid ja kiireneb ainevahetus; lihaste-liigeste töövõime taastub.