suitusaunanädal - Mooska

Sannanätäl 10.-13.08.2017

Ja hummõn joba omagi sannanätäl käeh!

Vihtlõmise tüütare om täüs ja ummilõ sannaperrile teemi tuusama sügüse.
Kerese praavitamise tüütarrõ mahus viil - tulkõ Hämkoti riidi...

Kõik olõti oodõtu riidi õdagu kontserdile Plaksi külla Tuulepesä tallo kell 19
Anu Tauli, Tarmo Noormaad, Mari Kalkunit, Tõnis Viidut ja sannah sündünü helüsid kullõma.

Puulpääva olõmi kõik sannah. Kiä umah, kiä küläpääl.
Uma rahvas või tulla kella 14 Marnet Peelo manu Tuuka küllä Tiigi tallo.
A andkõ mullõ tiidä, kui tulijit om.

Pühäüäävä omma Krista ja Silver Näkk ette valmistanu põnõva sannu kaemise. Algus kell 11 Suurõ Munamäe alt parklast. Sõidõtas ummi autodõga ja kulus umbõs 3 tundi.

Näemi jälki pia ja mõnusat sannanädälit!