suvine pööripäev - Mooska

Päiv poisikõnõ käü umma korgõt kaari!

mooska vihategu

Päiv poisikõnõ käü umma korgõt kaari!

Suvinõ lämmi ja kuiv om Võromaal olnu joba mai algusõst pääle a kalendri perrä nakkas suvi nelläpäävä, 21. juunil kell 10:07.
Päiv poisikõnõ om uma kõgõ korgõmbah kaarih 20. juunist kolm üüpäivä 22. juunini 2018. Timahava om käänüaig kasuja kuuga.

Suvõ algust pühitsemi keväjä lõpu sannaga 20. juunil, õdag inne käänupäivä. Suvitsõ käänüao sanna kutsumi uma esä, esäesä ja esäesäesä, et tennädä keväjä iist, esäde tarkusõ, julgusõ ni õnnõ iist. Suvitsõ käänüao sanna kütetäs säitsme erimädse puuga, silmä mõsu vesi tuuas säitsmest lättest ja viht tetäs väeskest kõost. Sannah higistadas vällä keväjäne väiv, iho ja hing saava rõõmsas ja kerges. Pühi! Suvi!

2018 Eda Mooska vihateguKäänüpääväl (21. juuni) heräne võrksalt, innemb päivä. Tuu tähendäs kell 4 hummogu 😊. Võta linnupetet, kae päävä kasomist, tennä loodust ja luujat, mõsõ silmä kastõga. Kõnõla ummi huunidõ, puudõ, kasvõ ja pudulojustega, tennä ja õnnista. Vii kõokõsõ tarõ nukka ja kaitõs panõ siiä-sinnä punast villast langa vai pihlaoss. Päävapääle käü pääväperi tsõõr ümbe ummi maiõ, tennä põldu, nurmõ, mõtsa, maad ja vett. Hoia sannah saadu pühä ja rõõm hengeh. Kõik päävä korgõmbal aol korjatu kasvu ja köüdetü viha omma tervüses, väega! Timahava omma kõo ja tammõ lehe täüs kasunu, linnah lõhmusõ joba häitsese. Vihateo aig om käeh.
Pääväl korja kasvõ, kiigu, tsuklõ, juu lättevett, kallista puid ja ummi kalleid!
Õdagu tii tsillukõnõ tuli kõgõ parembidest puiest orgo, varju.
Kae tuld, mis pääväle toes om. Korja tulõst lämmind ja valgust aasta tõõsõ poolõ pümmes ja külmäs aos. Kõnni ümbre tulõ ja palota vana viha.
Maka kats lühkut üüd väläh, korgõ valgõ taiva all!

Ja sis om viil paar päivä innemb ku Jaanipäävä ja jaanitulõ möll ja trall pääle nakkas!

Viljakat suvvõ!

Mooska talu perenaine Eda

 

 

 

Suvine pööripäev 2019

Kalendri järgi hakkab suvi neljapäeval, 21. juunil kell 15:45

Päike poisikene käib oma kõige kõrgemat kaart 20. juunist kolm ööpäeva 22. juunini 2019. Tänavune suvise pööripäev ja Jaanipäeva aeg on kasvava kuuga.

Suve alguse pühitsemist alustame kevadet lõpetava saunaga 20. juuni õhtupoolikul, pööripäeva eelõhtul. Saun lõpetab alati ühe perioodi. Suvise pööripäeva sauna kutsume oma isapoolse meesliini: isa, isaisa ja isasisaisa. Oleme tänulikud kevade ja isaisade tarkuse ning julguse eest. Suvine pööripäev on suur püha, kus sauna köetakse 7 erineva puuga, silmapesuvesi tuuakse seitsmest erinevast allikast ja värskele kasevihale lisaks võib raviviha teha paljudest erinevatest taimedest. Käes on ju küllusliku õitsemise aeg. Saunas higistatakse välja kevade vaevad, pettumised ja ebaõnnestumised ja kogutakse hinge lootust, rõõmu ja kergust suvisteks tegemisteks. Pühad! Suvi!