UMA PIDO vihategu

Eda vihta tegemasVäkev Haani sannanaanõ Eda Veeroja tekk’ timahavadsõ Uma Pido dirigentele kingitüses kümnest mikandi inemiisile tähtsäst puust viha’.

Tä naas mõtsu piten käümä joba minevä nätäl ja vällä otsma puid, kost saa ossakõist võtta. Vällä omma’ otsitu kõgõ ilosamba’ ja parajamba’ ossakõsõ’ sannaviha tarvis.Sannaviha sisse saava’ katsa Vana-Võromaa kihlkunna puu’ – petäi, kuus,uibu, imälepp, pähn, tamm, haab, kõiv. Ütsäs, pihl, om setodõ puu ja kümnes, raag, tõisi sõpru puu.

Nii om kümne puu vägi kokok köüdetü, et tuvva pito juhatavilõ dirigentele ja tõisilõ juhtlõlõ tervüst, luumisõ rõõmu ja elorikkust.

Mõtsan käümise ja vihalehesside võtmisõ man laul’ Eda niimuudu:

Tere tere mõtsakõno, mõtsakõnõ esäkõnõ
Kaitsa minno ja hoia minno.
Lupa mullõ ossakõisi, nuuri värskid lehessid
väe vihas vägevile, avvu vihas tegusile
sannavihas suurõ vaiva nägijalõ.
Anni sullõ, ossa mullõ

Tere tere kuuskõkõnõ, kuusõkõnõ velekõnõ
lupa mullõ ossakõisi, nuuri värskid lehessid
väe vihas vägevile, avvu vihas tegusile
sannavihas suurõ vaiva nägijalõ.
Kummarda kuusõ juurõni, laota ladva lindama
säe mõttõ korgõs, säe miil kerges.

Tere pettäi piinu pihaga, uhkõ tutiga
lupa mullõ ossakõisi, nuuri värskid lehessid
väe vihas vägevile, avvu vihas tegusile
sannavihas suurõ vaiva nägijalõ.
Pettäi pakk hingerahu, luu luumisrõõmu.

Tere mu sõsar uibu, ubinapuu, häiermäpuu
lupa mullõ ossakõisi, nuuri värskid lehessid
väe vihas vägevile, avvu vihas tegusile
sannavihas suurõ vaiva nägijalõ.
Uibu and om küllus ja armastus.

Tere imälepp, hall vari, vaarimä
lupa mullõ ossakõisi, nuuri värskid lehessid
väe vihas vägevile, avvu vihas tegusile
sannavihas suurõ vaiva nägijalõ.
Anna ette tiidä, näütä selgehe, tuu vastussõ.

Tere lõhmus pühä puu, süäme puu
lupa mullõ ossakõisi, nuuri värskid lehessid
väe vihas vägevile, avvu vihas tegusile
sannavihas suurõ vaiva nägijalõ.
Lõhmus hoit henge lämmä ja rahul.

Tere tamm, ilmapuu
lupa mullõ ossakõisi, nuuri värskid lehessid
väe vihas vägevile, avvu vihas tegusile
sannavihas suurõ vaiva nägijalõ.
Tamm tuu elojõudu, salv kõik hengehaava.

Tere haab vainõ lats
lupa mullõ ossakõisi, nuuri värskid lehessid
väe vihas vägevile, avvu vihas tegusile
sannavihas suurõ vaiva nägijalõ.
Haab vii valu varõssõlõ, haigusõ harakalõ

Tere kõiv, kolmõ ilma köüdüs
lupa mullõ ossakõisi, nuuri värskid lehessid
väe vihas vägevile, avvu vihas tegusile
sannavihas suurõ vaiva nägijalõ.
Kõoviht vii hädä, vaiva ja murrõ

Tere pihel, viiekanna kandja
lupa mullõ ossakõisi, nuuri värskid lehessid
väe vihas vägevile, avvu vihas tegusile
sannavihas suurõ vaiva nägijalõ.
Kaitsa kandjat, täüdä salasuuv

Tere raag, elopuu, pillipuu
lupa mullõ ossakõisi, nuuri värskid lehessid
väe vihas vägevile, avvu vihas tegusile
sannavihas suurõ vaiva nägijalõ.
Raag hoit karja ja pere kuun.

Aitüma mõtsakõnõ minno kaitsmast, minno hoitmast.
Tennä väega ossõ iist, egä puu ja väe iist.
Maaimä anna jõudu, taivaesä tuu tarkust,
vesi vii vaiva valu, tuul tuu uuõ tuulõ.
Käe kerges, silmä selges!