Saunakeris veesärgiga

Võimalik boilerisüsteemi lahendus.

Allikas: Skamet OÜ

SAUNA BOILER

Kui aga tahetakse kraanist sooja, s.o. pesemiseks vajaliku temperatuuriga vett, peab avama ventiilid 1 ja 2 ning kuum vesi tuleb torude E ja O kaudu alumisse torukolmikusse P, ventiili 1 kaudu tuleb samaaegselt samasse kolmikusse külm vesi. Kolmikus segunevad kuum ja külm vesi ning kraanist 3 saab vajaliku temperatuuriga vett.

Kui soovitakse pesta dušši all, tuleb sulgeda kraan 3, avada ventiilid 1 ja 2. Kuum vesi surutakse toru E kaudu ülemisse kolmikusse K ja külm vesi toru O kaudu samasse kolmikusse, kus toimub nende segunemine. Vajaliku temperatuuriga vesi voolab toru M kaudu dušisõela.

Kirjeldatud süsteemis ei ole boiler surve all. Kui näiteks boileris läheb vesi keema ja paisub või aurub, tungib liigne vesi või aur torude E ja M kaudu dušisõela ja väljub sealt. Et vältida kraanist 3 vee võtmisel kuuma vee pääsemist dušisõela, peab dušitoru M asuma kõrgemal torust E. Ka dušisõel peab asuma torust E kõrgemal, vältimaks torudes C ja E vaakumi tekkimist pärast ventiilide kinnikeeramist.

Dušisõel võib asuda torust madalamal ainult siis, kui toru M on varustatud õhuventiiliga. Kõik veesoojendussüsteemi ühendustorud on soovitatav valida
läbimõõduga ¾".

Hüdrauliliste löökide vältimiseks ei soovitata paigutada boilerit ahjust üle 3 meetri kaugusele.

BOILERI PAIGALDMINE

Boileri paigaldamise eest kannab hoolt ostja (boileri peab paigaldama santehnik na töötav inimene). Tootja (müüja) ei vastuta kahjustuste eest, mis on tingitud ebaõigest boileri paigaldamisest või kaasasoleva juhendi eiramisest.Vältimaks soojakadusid torustikes, tuleb boiler paigaldada kasutuskohale võimalikult lähedale. Boiler tuleb paigutada külmumiskindlasse ruumi (kus õhutemperatuur ei lange alla 0 °C). Juhul kui õhutemperatuur langeb ruumis, kus boiler asub, alla 0 °C on vajalik vesi välja lasta vee sisenemise nipli kaudu.

Seinale kinnitamise korral peab kinnitus taluma veega täidetud boileri kolmekordset kaalu. Kui boiler on paigaldatud ripplae taha, pööningule või eluruumide kohale, tuleb tagada vee avariiväljalaske võimalus (peab olema ühendatud äravoolu torustikuga).

Hüdrauliline ühendamine tuleb teostada lähtudes antud riigis kehtivatest normidest.

Boiler peab olema kai stud kaitseklapiga (garantii nõue) ja kaitseklappi ei tohi üle pingutada see võib rikkuda klapi vedrumehhanismi!

KASUTUSJUHEND

Boiler on arvestatud magistraali veerõhule kuni 4 kg/cm. Boileri korpus on valmistatud 3 mm paksusest terasplekist ja roostevaba boiler on valmistatud 2 mm paksusest roostevaba terasest. Boiler on varustatud kahe ½" ja kahe ¾" torukeermega nipliga veesoojendi, veemagistraali, dušši ja väljalaskekraaniga ühendamiseks.

Umbes ühetunnise kütmise järel tõuseb vee temperatuur boileris ~ 40 ... 50 °C. Otstarbekas on boiler ühendada juurdelisatud skeemi kohaselt.

Süsteem töötab järgmiselt: magistraaltorustikust (toru A) tulev külm vesi suunatakse toru B kaudu boilerisse. Toru D kaudu tõuseb koldes kuumenenud vesi üles boilerisse, jahedam vesi aga voolab toru C kaudu küttekehadesse (veesoojendisse tagasi).

Kui soovitakse kraanist 3 saada kuuma vett, peab kõigepealt avama kraani, seejärel kuumaventiili 2, mille kaudu torust A tulev külm vesi pääseb torusse B, surudes boileri ülemises osas asuva kuuma vee läbi torude E ja O kraani 3.

Kui soovitakse saada samast kraanist külma vett, tuleb sulgeda ventiil 2 ja avada külmaveeventiil 1 mille kaudu külm vesi pääseb otse kraani 3.