Palkmaja taastamist alusta vundamendist

Allikas: Äripäev

Oskuslikult renoveeritud palkmaja võib silmailule lisaks olla hindamatu emotsionaalse väärtusega ja kanda endas ajastu hõngu, millest moodsate majade elanikud ainult unistada võivad.

Siiski on vana palkmaja renoveerimine tihtipeale suurem ettevõtmine kui uue maja ehitamine ja selle otstarbekus tuleks spetsialisti abiga hoolega läbi kaaluda.

Niiskus kontrolli alla

MTÜ Vanaajamaja juhatuse liige Andres Uus ütleb, et on taastatud ka maju, millel üle poolte palkidest on tulnud ära vahetada. "Palkide olukorra hindamine ei ole väga keeruline," räägib ta. "Üldiselt on nii, et kui palk paistab mäda, siis ta seda ka on."
Erilist tähelepanu tuleb kaua kütmata ja niiskuse käes vaevleva maja puhul pöörata seentele ja hallitusele. Kõige sagedamini tekib hallitusseen niiskel lõigatud välispuidul ning ta tekitab palgile suurt kahju, rikkudes selle välimust ning muutes palgi aja jooksul kasutuskõlbmatuks.
Sellised palgid tuleb kindlasti välja vahetada, sest konstruktsiooni nõrgestamisele lisaks kujutavad nad suurt ohtu ka elanike tervisele.

Seenkahjustusega palkide vahetamisel tuleks kindlasti appi kutsuda spetsialist, kes oskab hallituse ulatust hinnata. Ka hallitusseente puretud palgi kõrval olevad esmapilgul täiesti tervena paistvad palgid tuleb välja vahetada, sest need on üsna suure tõenäosusega samuti nakatunud. Kahjustatud palgid tuleb ära põletada.
Renoveerimise puhul on hea tava, et kasutatakse sama materjali, mida on kasutatud algselt. Samas, kui palkseinast läheb mingi lõik kogu ulatuses vahetusse, võib olla mõistlik hoopis palksein seal asendada kas püstiste palkidega või karkass-seinaga, kuna värske palksein vajub umbes 4%, aga vana palkosa enam ei vaju ja see võib tekitada probleeme.

Materjal peab kuiv olema

Konstruktsiooni vahetamisel tuleb silmas pidada mitmeid asjaolusid. Puit on looduslik materjal ja kui palki vahetada ning seina konstruktsioon suletakse, peab kindlasti jälgima, et materjal oleks eelnevalt kuiv, see tähendab, et niiskus puidus oleks umbes 20%. Muidu võib sein väga kiiresti mädanema hakata.
Samuti tuleb jälgida, et puit ei tohi otseselt kokku puutuda veega, sest siis ta mädaneb samuti kiiresti. Tänapäevastel hoonetel ei ole sageli selle peale mõeldud, terrassid on alumise palgirea külge ehitatud või on liiga väikesed räästad ning vesi pääseb palgile hästi ligi.
Samas kasutatakse puitu edukalt ka katusekattematerjalidena, siin kehtib looduslike materjalide põhitõde - õhutus peab olema väga hea. Mida kiiremini saab puit pärast vihma kuivada, seda kauem ta vastu peab.
Kui tegemist on lokaalse vigastusega, võib teha proteesimist, mille põhimõte on, et mädanenud koht puhastakse ja asemele paigaldatakse sobiv uus proteesitükk.

Alusta vundamendist

Uus toonitab, et palkmaja renoveerimisel on oluline tööde järjekord. "Sageli juhtub nii, et ostetakse maja ja esimese asjana lüüakse peale uus katus. Seejärel alles hakatakse vaatama, mis allpool sünnib," sõnab ta. "Tihtilugu on seinapalke palju raskem vahetada pärast, kui hoonel on juba uus katus peal. Õigem oleks ka parandustöid alustada vundamendist, siis seinad ja lõpuks katus."
Väiksemate hoonete puhul on tihti palju mõistlikum kogu palkhoone lahti võtta ja siis alumised palgid vahetada. Üsna levinud on komme, kus püütakse alumisi palke vahetada hoonet üles tõstes. Enamasti jääb sellise meetodi puhul lõpptulemus oluliselt kehvem.
"Palkhoone taastamine on nagu iga teise hoone taastamine - kui põhitõed on teada, saab hea peremees ka ise hakkama. Tänapäeval on siiski küsimus ajas ja tahtes, spetsialiste on palju ning ei ole mõtet üritada kõike ise teha," ütleb Uus.

Kommentaar
Siiri Timmermann

Tahtsime perele suvekoduks just nimelt vana palkmaja. Leidsimegi mõnusa päevinäinud eestiaegse majakese Lõuna-Eestist Vastseliina lähedalt.
Meie maja puhul oli tõeline õnn, et see oli sõja ajal poolikuks jäänud ja keegi polnud võtnud vaevaks seda vahepeal ära remontida. Siiski oli osa ilusast majast juba rikutud - kena laastukatus oli kaetud tõrvapapiga, mistõttu kogu katus vajas kohest vahetamist. Samuti vahetasime välja mädanenud palgid ja üritasime kogu maja taastada võimalikult esialgsel kujul.
Enamiku renoveerimistöid oleme ise teinud, vaid tõelised oskustööd, nagu uue laastukatuse panemine ning palkide vahetamine, lasime teha kogenud kohalikel meistrimeestel.

Kõige tavalisemad kahjustunud kohad palkmajadel

alumine palgirida - põhjustatud puudulikult ehitatud või üldse puuduvast vundamendist
akende alused palgid - kondensatsioonivesi satub aknalt palgile
ülemised palgiread - mädanemises on tavaliselt süüdi lekkiv katus

Kuidas hinnata?
Palgi seisukorda on hea kontrollida terava noaga - kui nuga läheb sisse, siis on palk mäda.