Mooste mõisas koolitati restaureerijaid

24. augustil lõppesid Mooste mõisas kolmenädalased restauraatorite kursused. Päev varem panid mehed kü­lateatri Virvendus juures pal­ke tulevasse sarikateni jõud­nud suitsusauna. Selleks võeti palkhaaval lahti Kauksi vana ait ja laoti see ringi.

Mooste vallavanema Ülo Needo sõnul oli tänavu restaureerimiskoolis kaks suunda - palkehituse res­taureerimine ja Mooste mõisa kivimüüri taastami­ne ning remont.

«Kui möödunud aastal ladusime ligi 100 meetrit mõisa kivimüüri, siis sel aastal tegime rohkem kivi­müüri ja vana mõisatalli ning vana lauda müüride remonti,» lisas vallavanem.

Koolitust korraldas Vil­jandi Ühendatud Kutse­keskkool. Raha selle läbi­viimiseks saadi INNOVE fondist (struktuurifondide meede 1.l).

Koolitusel oli rahvast ol­nud väga erinevalt. Inimes­te arv kõikus. Osa õppis ainult kivitööd ja osa ai­nult puutööd. Kõige roh­kem inimesi oli koolituse algul, ligi 25, lõpus oli 10-15 inimest.

«Suitsusaun on peaaegu sarikateni valmis. Panna on jäänud ainult katus. Lootsime, et sauna ülespa­nemine läheb rutem, kuid tööde käigus tuli mitu pal­ki välja vahetada ja teha palju uusi tappe. See kõik võttis aega. Nii et jõutudki suitsusauna päris valmis teha,» nentis Needo 23. augustil. Veel oli külateatri Virvendus lähedusse püsti pandud üks puust sein koos väikese ruumiga. Val­lavanem seletas, et see on osa kolm-neli aastat tagasi põlengus alles jäänud Rasi-na vanast vallamajast. Siis jäi püsti ainult üks sein ja kahest vallakartsast (üks meestele ja teine naistele) üks. «Nüüd tõimegi seina dekoratiivses mõttes siia ja saame ka ühe segakartsa teha,» muheles Needo.

Õpetati praktilisi töövõtteid

Puutööde algteadmisi ja palkmaja teisaldamist õpetas Viljandimaa Ühendatud Kutsekeskkooli õpetaja Tiit Mägi.Ta õpetab põhikoolist tulnud õpilastele ehitus-ja puusepatööd ning kesk-kooli ja gümnaasiumi läbi­nutele restaureerimistööd. «Kõik, mis puiduga seotud, samuti palkmajad, on minu rida,» ütles ta.

Mooste projektis osa­lenud said kindlust juurde, kuidas neid asju teostada. Mingid algteadmised olid neil olemas, kuid oma käe peal ei julgenud nad veel neid rakendada. Aga kes väga võhik oli, sai töödest lihtsalt väikese ülevaate ja ettekujutuse, et millist pal­ki ja kuidas vahetada. Praktiline kogemus ongi see kõige olulisem ja just töövõtete ja tööriistade käsutamise osas. Ja Moostes said nad töövõtteid ka harjutada, et end edaspidi kindlamana tunda. Eks inimene peab ise õp­pima. Mina ei saa ju oskusi ja teadmisi peost pihku anda. Aga teoorias saab end alati täiendada,» rääkis Tiit Mägi.

Restauraatorite kooli­tusel õpetas müüritööd Vil­jandimaa Ühendatud Kut­sekeskkooli õpetaja Jüri Sammul. «Tänavu restaureerisime Mooste mõisa kiviaiavuuke. Veel asendasime vana talli seina. Seal oli kaks esimest rida osaliselt lahti tulnud. Need tuli maha võt­ta ja asendada. Aga vundamendipealne kivirida tuli sajaprotsendiliselt asenda­da. Nii et koolitusel osale­jad said kogemusi küllaga. Meie grupi inimesed ei olnud varem müüritööd teinud. Kõik, kes koolitu­sel olid, puutusid sellega esmakordselt kokku. Esi­meses pooles osales 12 ja teises pooles 6 inimest, kokku 18 inimest,» lausus Jüri Sammul. «Saime oma kivitöödega, jah, põhimõtteliselt ühele poole,» lisas ta.

Mooste mõisas jagub nii müüritööd kui ka teisi tege­misi veel aastateks. Vanas­se talli tulevad restauraa­torite õppetöökajad ja ku­nagisest mõisa sigalast te­hakse noortekeskus.