Koobassaunad ja poolkoobassaunad

Saun Karula vallastAllikas, fotod: MTÜ Hinokad

Küllalt levinud on arvamus, et koobassaun hilisema täispalksauna primitiivne eelkäija on olnud. Koobassaunu leidus üsna sageli veel 19. sajandi algupoolel, seda eriti Eesti mandri lõunaosas, kus künklik maastik pakkus selleks soodsaid tingimusi. Lõuna-Eestis olid sellised saunad sagedasti üleni maa-alla ehitatud, kuna mujal tehti neid tihtipeale vaid poolest saati maa sisse.

Kae perrä!