Suitsusaunad ja kerisetüübid aastal 1878

Sauna sisemus.Allikas: Kansanperinne-blogi

Soome suitsusaunaga seotud väljavõtted erinevatest raamatust: Rakennukset tseremisseillä, mordvalaisilla, virolaisilla ja suomalaisilla vuodelta 1878.

Soome keris ehitatakse alati kivist, kuid levinud on sisu tugevdamine metalliga. Sisu kaartele astekse kivid, mille vahelt imendub suits sauna. Vanemad kerised tunduvad olevat siiski ilma “kaarteta” – mis kuulub rohkem uuemate ahjude juurde. Kerise kõrval asub alati lava, millel istuti. Osadelt piltidelt võib leida ka parred kodulindude jaoks, kes külmaga saunas viibisid.

Eksisteeris lihtsama ja keerukama vormiga keriseid. Lihtsalt kivikuhilast kuni hoolikate laotud võlvidega kiviahjudeni. Joonisel 150 on kujutatud traditsioonilist saunakerist, mdia meil tuntakse pigem “vene kerise” nime all. Vee viskamine toimub keskmisesse avasse ning leil “väljub” ülemisest avast.

Kae perrä!