Tulkõ Võromaa süüke tegemise oppusele!

Edimäst kõrda saami’ kokku 15. mail Võromaa kutsehariduskeskuse köögih.

Kõnõlami Võromaa süüke aoluust ja sõs pruuvimi naid perrä tetä. Kaemi ka, kuis täämbädsel pääväl noidsammu süüke vahtsõst lavvale tuvva.

Teemi aia- ja teräviläsüüke, liha ja kala, magussüüke, kimmähe omma’ lavva pääl ka kanõbi- ja tatregujahu, suurma’, läätse’ ja tõõsõ’ aoluulidse Võromaa toidu’.

Märgotami, mis om ütist aoluulidse Võromaa ja pallo kitet Põhjala köögil ja kas mi võimi kõnõlda eräle ka Võromaa köögist.

Oppust vidä iist Silvi Pihlakas, appi tulõva ka Triinu ja Kadri Piiri köögist.

Sjoo oppus võisi olla hää algus Võromaa söögi tsõõriklavvale, et üteh märgota, kuimuudu Võro küüki esile tõsta, umast kraamist hääd süüki tetä, külälisile tutvusta ja söögikotussile kah miilde tuleta, et om ka muid süüke ku kotlet, snitsli vai seljanka (esiki ku na kõik väega hää omma’).

Oppus om massulda, nime saat kirja panda puutri tiil: merle.vilson@vkhk.ee või ku kõlistat: 785 0818 , 5667 0850

Ammõtlik jutt üteh täpse kavaga om kirä sabah.