Saunaga seotud traditsioonidest

nupp sannKristlikes maades on ristimine traditsiooniliselt andnud lapsele eluõiguse ja tähendanud tema vastuvõtmist inimühiskonda. Rituaal ise on küll lühike ja vältab vaid põgusad hetked, kuid selle osa vastsündinu saatuse kujundamisel oli määrav.

Järgnevalt on lühidalt vaadeldud, kuidas on ristimist mõtestatud eesti rahvausus. 

Lisaks veel mõningaid lausumisi ja muistse siirderituaali omapärast.

Kae perrä!