Tuhkapäiv

tuhkapaivTuhapäävä heräni varra ja nakasi kraamma.

Iks viil pehme lämmä ilma. Esiki linnumajal omma jääpurigu 🙂

Peräst leongit sai Hämsä kõrtsih söögitii ettevõtjidega kokko.

Ulvi oll tennü hää süämidega supi ja karaski – kõlvas tuhakkoogis külh.

Õdagu kraamse mõttid ja säädse keväjädse kalendriga tegemiisi ritta.

 

Varra magama!!!